В начало

Ссылки на «MS SQL»

 

https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=17439

MS SQL Server 2005 Compact Edition

https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=21844

MS SQL Server 2005 Express Edition

https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=8961

MS SQL Server Management Studio Express

https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=1639

Microsoft .NET Framework 2.0